Skip to content

CS

Domů

Překlady jsou hybnou silou světa. Užíváte nějaké léky? Příbalový leták v krabičce od vašeho léku byl pravděpodobně přeložen do několika desítek, možná i stovek jazyků. Rezervujete si letenku? Webové stránky letecké společnosti byly také přeloženy. Máte v úmyslu uzavřít sňatek v zahraničí nebo s někým, kdo má jiné občanství? Budete tedy potřebovat překlad, možná dokonce několik.

Jen profesionální překladatel dokáže zaručit přesný a dobře napsaný překlad, který skutečně překlene kulturní rozdíly a v případě potřeby je vysvětlí. Profesionální překladatel si povšimne různého zabarvení významů, jemných odchylek a slovních hříček. Stráví nemálo času (někdy pár hodin), aby prozkoumal zrádný termín nebo úsloví. Budou ho znepokojovat drobné rozdíly mezi dvěma možnostmi, jak vyjádřit určité slovo nebo frázi, než se pro jednu z nich rozhodne. Zajistí, aby úprava cílového dokumentu odpovídala výchozímu dokumentu.

Pokud potřebujete překlad, jste zde na správném místě.

O mně

Jmenuji se Isabel Stainsby, jsem rodilá mluvčí angličtiny a pracuji v oboru překladatelství od roku 2010. Mám titul bakaláře a magistra v oboru jazyků, postgraduální diplom z překladatelství v kombinaci z francouzštiny do angličtiny a z němčiny do angličtiny a jsem členkou Chartered Institute of Linguists (Akreditované sdružení lingvistů) s akreditací na překlady z češtiny, slovenštiny, němčiny a francouzštiny do angličtiny, a dále Institutu pro překlady a tlumočení (v současné době pouze pro češtinu, ale to se změní).

Miluji jazyky. Francouzsky jsem se začala učit, když mi bylo osm, a netrvalo dlouho, než mě francouzština chytila za srdce. Jiná slova, jiné zvuky, ale dalo se s jejich pomocí komunikovat stejně jako v angličtině! Bylo to úžasné! Samozřejmě netrvalo dlouho, než jsem si uvědomila, že to zdaleka není až tak jednoduché, ale díky tomu bylo studium jazyka ještě zajímavější. Pak jsem se pustila do němčiny a zažila jsem stejné opojné vzrušení. Než jsem dokončila školu, mluvila jsem plynule francouzsky a německy, a protože jsem hledala novou výzvu, studovala jsem češtinu a slovenštinu na Cambridgeské univerzitě. Zbytek je minulost: nakonec jsem se stala překladatelkou. Předtím jsem však vyzkoušela jiné možnosti, díky čemuž mám praxi v jiných oblastech přímo od zdroje. Jazyk a komunikace mě i nadále fascinují a překládání miluji.

Moje specializace:

Lékařské překlady. Mám praxi v překládání lékařských zpráv, vědeckých a akademických referátů a dokumentace ke klinickým hodnocením.

Právní překlady. Většina mých právních překladů jsou smlouvy, občas se mi do rukou dostanou také soudní záznamy. Překládám velké množství rodných a oddacích listů, ale (bohužel) i rozvodové dokumenty.

Marketing. Překládala jsem pro špičkové kosmetické značky, pětihvězdičkové hotely, obchodní domy a velký počet restaurací, ale i pro oblíbené turistické cíle jako hrady a chráněné přírodní oblasti.

Potravinářství. Recepty jídelní listy, někdy také na jednodušší úrovni dokumenty pro vinice a pivovary.

Tvorba webu: www.hellolovely.design

Fotografie: emmanewcombephotography.com, Instagram: @e_newcombe

Do češtiny přeložila moje přítelkyně a kolegyně Lenka Mandryszová (www.czech-translation.eu), kterou můžete kontaktovat na adrese lenka@czech-translation.eu, pokud potřebujete překlad z angličtiny do češtiny.


Kontaktujte mě

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak si můžete nechat přeložit text z češtiny, slovenštiny, francouzštiny nebo němčiny do angličtiny, kontaktujte mě pomocí e-mailu, případně mě najdete na sociálních médiích LinkedIn a na Facebooku.


Prohlášení Isabel Stainsby o ochraně osobních údajů při překládání

O mně:

Jmenuji se Isabel Stainsby a zavázala jsem se, že budu respektovat důvěru a tajemství svých zákazníků, kolegů a dodavatelů i návštěvníků mé profesní stránky na Facebooku. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů podává informace o tom, kdy a proč shromažďuji osobní údaje, jaký typ údajů shromažďuji, jak je používám, za jak omezených podmínek je smím prozradit ostatním subjektům a jak je uchovám v bezpečí.

Můžete mě kontaktovat v mé pozici správce údajů, které spadají do mých pravomocí, povinností a závazků, v souladu s evropským Všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů.

0/1, 36 Waverley Street, Glasgow G41 2DZ, Skotsko, Spojené království,

nebo mi zaslat email na isabel@isabeltranslates.co.uk

  1. Údaje o zákaznících, dodavatelích a spolupracovnících

Návštěvníci mých webových stránek nejsou povinni poskytovat osobní údaje.

Přesto se kterýkoliv zájemce o mé služby může na mě obrátit pomocí kontaktních údajů uvedených na různých překladatelských webech, a proto
v zájmu navázání komunikace musí být získány určité osobní údaje.

Právním základem pro zpracovávání vašich osobních údajů je poskytování vámi požadovaných služeb nebo provedení nezbytných opatření před splněním takového požadavku a dále splnění zákonných povinností.

Shromažďuji, ukládám a používám takové osobní údaje za účelem poskytnutí cenové nabídky, překladu, revize nebo poradenských služeb, které požadujete, a také za účelem plnění zákonných povinností.

Nepoužívám vaše osobní údaje pro marketingové účely.

Kategorie subjektů údajů

Uchovávám údaje o zákaznících, dodavatelích, spolupracovnících, zpracovávatelích údajů a potenciálních zákaznících k oprávněnému zájmu.

Kategorie osobních údajů

Shromažďované osobní údaje mohou zahrnovat vaše jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační nebo daňové číslo, platební a dodací podmínky, finanční údaje a údaje o bankovním účtu.

Předmětné údaje budou uchovávány pouze po dobu trvání obchodního vztahu nebo po dobu stanovenou právními a daňovými předpisy.

Uchovávání osobních údajů

Údaje související s cenovými nabídkami budou uchovávány po dobu maximálně šesti měsíců. V případě provedené práce jsem povinna uchovávat vaše osobní údaje po dobu sedmi let v souladu s daňovými předpisy. Po sedmi letech smažu e-mailovou komunikaci.

Přístup třetích osob

Z administrativních důvodů jsem najala na účetnictví, administrativu a daňové poradenství jako zpracovatele údajů následující firmu:

Danny McFadyen, D McFadyen Accountants, 102 Crowhill Rd, Bishopbriggs, Glasgow G64 1RP. Pan McFayden nemá webovou stránku a požádal mě, abych nezveřejňovala jeho e-mailovou adresu. Pokud si přejete seznámit se s jeho zásadami ochrany osobních údajů, nejprve se prosím obraťte na mě a já mu předám váš požadavek.

V nepravděpodobné situaci, kdy bych poslala text na revizi nebo úpravu kolegovi, bude tento text anonymizován, takže se vaše osobní údaje nezobrazí, nebo v případě potřeby požádám daného kolegu/kolegyni o podpis dohody o mlčenlivosti. Tuto osobu upozorním na její právní povinnosti
v souvislosti s důvěrností a profesním utajení.

K vašim osobním údajům mohou z administrativních důvodů získat přístup jiné subjekty včetně mého poskytovatele e-mailových služeb. Všechny tyto subjekty splňují ustanovení GDPR (viz níže pasáž o bezpečnostních opatřeních).

Vaše práva a povinnosti

Podnikám veškerá preventivní opatření k zajištění bezpečnosti, nedotknutelnosti a důvěrnosti vašich osobních údajů v souladu s evropským Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, pokud jde o zpracovávání osobních údajů a volný pohyb takových údajů.

V souladu s uvedeným nařízením EU máte právo na přístup k osobním údajům, které uchovávám, na úpravu, výmaz nebo zpochybnění přesnosti osobních údajů. Pošlete prosím svůj požadavek přímo mně s použitím výše uvedených kontaktních údajů, a já na základě toho podniknu opatření co nejdříve, maximálně do jednoho měsíce ode dne vaší žádosti.

V případě obav o způsob, jakým zpracovávám vaše osobní údaje, mě prosím kontaktujte na adrese isabel@isabeltranslates.co.uk. Máte také právo podat stížnost u dozorčího orgánu ve Spojeném království nebo v zemi, kde žijete.

Bezpečnostní opatření

Podnikám veškerá možná preventivní opatření k zajištění ochrany vašich osobních údajů.

Aktualizace počítačů a zařízení: Zařízení používané k ukládání a zpracovávání osobních údajů je aktualizováno co nejčastěji.

Malware: Na zařízení, které používám na ukládání a zpracovávání osobních údajů, je nainstalován antivirový software, aby se zabránilo krádeži nebo zničení těchto informací. Tento antivirový software je pravidelně aktualizován.

Firewall: Na všech zařízeních používaných na ukládání a zpracovávání osobních údajů je v provozu firewall, aby se zabránilo neoprávněnému vzdálenému přístupu třetích osob.

Zálohování: Osobní údaje jsou pravidelně zálohovány na jiném zařízení než na zařízení používaném denně. Tato kopie je uložena na bezpečném místě mimo počítač s původními soubory, aby dané osobní údaje mohly být obnoveny v případě ztráty nebo poškození. Pokud jsou při zálohování použity elektronické metody, používám šifrovaný způsob, abych zaručila důvěrnost osobních údajů v případě nezákonného přístupu třetích osob.

Technická opatření: Všechna elektronická zařízení používaná k ukládání nebo zpracovávání osobních údajů jsou chráněna heslem.

Tištěná verze: Často k nahlížení tisknu dokumenty, které překládám. Pokud je už nepotřebuji, ukládám je do uzamykatelné skříně, dokud jich není dostatečné množství na skartování externí službou pro bezpečné skartování. Může jít o období až osmnácti měsíců.

Porušení bezpečnosti osobních údajů

V případě porušení bezpečnosti osobních údajů, například v důsledku krádeže nebo neoprávněného přístupu, budu do 72 hodin od daného porušení bezpečnosti informovat Agenturu na ochranu údajů ve Spojeném království. To bude zahrnovat veškeré informace nutné k vyjasnění okolností, za kterých k tomu došlo. Takové hlášení bude provedeno elektronicky prostřednictvím internetového portálu Úřadu informačního komisaře Spojeného království: https://ico.org.uk/

Sociální média

Mám stránky na sociálních sítích Facebook a LinkedIn, které obsahují takové prvky jako tlačítka Share (Sdílet) a Like (To se mi líbí). Tyto prvky jsou poskytnuty třetími osobami – samotnými platformami sociálních médií.

V případech, kdy jsou osobní údaje shromažďovány tímto způsobem, podléhá jejich zpracovávání zásadám ochrany osobních údajů příslušných platforem sociálních médií.

Webová stránka

Tato webová stránka používá relační soubory cookies, které automaticky generuje WordPress. Tyto soubory nemají žádný vliv na návštěvníky stránky ani nezaznamenávají jejich údaje.

Použitá písma jsou open-source písma společnosti Google. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici zde: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo aktualizováno dne 12. listopadu 2019 a bude podle potřeby revidováno. Pokud se vyskytnou rozdíly mezi verzemi v různých jazycích, rozhodující je anglická verze.