Skip to content

SK

Úvod

Prekladanie hýbe svetom. Beriete lieky? Príbalový letáčik v krabičke od tabletiek je pravdepodobne preložený do desiatok, ak nie stoviek jazykov. Objednávate si letenku? Internetová stránka leteckej spoločnosti je tiež preložená. Rozmýšľate nad sobášom v zahraničí, alebo nad sobášom s niekým inej národnosti? Budete potrebovať preklad a možno ich bude viac.

Len profesionálny prekladateľ, alebo prekladateľka vám môžu zaručiť presný, dobre napísaný preklad, ktorý efektívne naviguje rozdielmi v kultúre a vysvetľuje ich, keď je to potrebné. Profesionálny prekladateľ, alebo prekladateľka si všimnú nuansy, jemné rozdiely a hry so slovíčkami, strávia čas – možno celé hodiny – skúmaním zložitého výrazu, alebo idiómu, potrápia sa nad nepatrnými rozdielmi medzi dvomi spôsobmi vyjadrenia pojmu, alebo frázy, kým si jeden nevyberú, uistia sa, že formát cieľového dokumentu sa zhoduje s tým pôvodným.  

Ak potrebujete preklad, ste na správnom mieste.

O mne

Som Isabel Stainsby, mojim materinským jazykom je angličtina a v prekladateľskom priemysle pracujem od roku 2010.  Mám tituly Bc. a Mgr. v oblasti jazykov, prekladateľský diplom Diploma in Translation v kombináciách francúzština – angličtina a nemčina – angličtina a som členkou organizácie Chartered Institute of Linguists s akreditáciou v prekladaní ako z češtiny a slovenčiny, tak aj z nemčiny a francúzštiny do angličtiny a členkou organizácie Institute of Translation and Interpreting (Inštitút prekladu a tlmočenia) (momentálne len pre češtinu, ale to sa zmení).

Milujem jazyky. Keď som mala 8 rokov, začala som sa učiť francúzštinu a tá ma rýchlo uchvátila. Iné pojmy, iné zvuky a predsa použiteľné na komunikáciu tak, ako angličtina! Skvelé! Samozrejme netrvalo dlho a uvedomila som si, že to nie je až také jednoduché a štúdium jazyka sa stalo o to zaujímavejším. Nato som sa pustila do nemčiny a opojilo ma to isté nadšenie. Kým som skončila školu, moja francúzština a nemčina boli plynulé a hľadajúc novú výzvu, pustila som sa do štúdia češtiny a slovenčiny na univerzite v Cambridge. Zvyšok je históriou: stala som sa prekladateľkou  –  konečne po tom, ako som najprv vyskúšala mnoho iných vecí, ktoré ma obohatili o skúsenosti v rámci mnohých iných oblastí. Jazyk a komunikácia ma aj naďalej fascinujú a prekladanie milujem.

Moje špecializácie:

Zdravotnícka. Mám skúsenosti s prekladaním lekárskych správ, vedeckých a akademických písomností a dokumentov o klinických pokusoch. 

Právo. Väčšinu mojej práce, týkajúcej sa práva, tvoria zmluvy a môžeme prihodiť aj nejaké súdne záznamy. Tiež prekladám veľa rodných a sobášnych listov a (bohužiaľ) rozvodových dokumentov.

Marketing. Prekladám pre obchodné značky špičkovej kozmetiky, päť-hviezdičkové hotely, obchodné domy a niekoľko reštaurácií a taktiež pre turistické destinácie, ako sú zámky a oblasti prírodných krás.

Jedlo. Recepty, jedálne lístky a niekedy, skôr z prvotného štádia, dokumenty pre vinice a pivovary, alebo dokumenty o nich.


Kontaktujte ma

Ak chcete vedieť, ako preložiť váš text z češtiny, slovenčiny, francúzštiny, alebo nemčiny do angličtiny, kontaktujte ma prostredníctvom emailu, alebo ma nájdite na LinkedIn, a Facebooku.


Dizajn webovej stránky: hellolovely.design

Fotky: emmanewcombephotography.com, Instagram: @e_newcombe

Preložené do slovenčiny mojou známou a kolegyňou Máriou Bija (https://www.ciol.org.uk/translator/profile/50762/36/9340), ktorú môžete kontaktovať na maria.bija@yahoo.co.uk, ak potrebujete preklad z anglického do slovenského jazyka.


Isabel Stainsby Translation Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Kto som:

Som Isabel Stainsby, a som odhodlaná zachovať si vieru a dôveru mojich klientov, kolegov a dodávateľov, a návštevníkov mojej profesionálnej stránky na Facebooku. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje kedy, prečo a aké osobné údaje zhromažďujem, ako ich používam, obmedzené podmienky za ktorých ich môžem zverejniť iným a ako udržiavam tieto údaje v bezpečí.

Môžete ma kontaktovať, ako prevádzkovateľa údajov v rámci mojich právomocí, povinností a zodpovedností v súlade so VŠEOBECNÝM NARIADENÍM EURÓPSKEJ ÚNIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (EÚ) 2016/679

0/1, 36 Waverley Street, Glasgow G41 2DZ, Scotland, UK, alebo prostredníctvom emailu na isabel@isabeltranslates.co.uk

  1. Údaje o zákazníkoch, dodávateľoch a spolupracovníkoch.

Návštevníci mojej webovej stránky nie sú povinní poskytnúť osobné údaje.

Avšak, každý, kto má záujem o moje služby ma môže kontaktovať prostredníctvom kontaktných informácií, ktoré sú k dispozícii na rôznych prekladateľských webových stránkach a niektoré osobné údaje je nutné zhromaždiť za účelom nadviazania komunikácie.  

Právnym základom pre spracovanie vašich údajov je vykonanie služieb o ktoré žiadate, alebo vykonanie krokov, ktoré sú potrebné pred vykonaním tejto žiadosti a splnenie zákonných požiadaviek.

Tieto údaje zhromažďujem, uchovávam a používam za účelom vystavenia ponuky, poskytnutia prekladu, kontrolné, alebo konzultačné služby o ktoré žiadate, alebo za účelom splnenia zákonných požiadaviek. Vaše osobné údaje nepoužívam na marketingové účely.

Kategórie dotknutých osôb

Údaje o klientoch, dodávateľoch, spolupracovníkoch, sprostredkovateľoch osobných údajov a potenciálnych klientoch uchovávam na legitímne účely.

Kategórie osobných údajov

Zhromaždené osobné údaje môžu obsahovať vaše meno, poštovú adresu, emailovú adresu, telefónne číslo a identifikačné, alebo daňové číslo, podmienky platby a dodania, finančné údaje a údaje o bankovom účte.

Dané údaje budú uchované len počas trvania obchodného vzťahu, alebo po dobu, ktorá je určená na dodržanie zákonných a daňových povinností. 

Uchovanie osobných údajov

Údaje, týkajúce sa cenových ponúk, budú uchované po dobu najviac šesť mesiacov. V prípade vykonanej práce som povinná uchovať vaše osobné dáta na základe dodržania daňových povinností po dobu siedmych rokov.  Emailovú komunikáciu vymažem po siedmych rokoch. 

Prístup tretích strán

Z administratívnych dôvodov som uzavrela zmluvu s nasledujúcou spoločnosťou, ktorá je sprostredkovateľom údajov v oblasti účtovníctva, administratívy a daňového poradenstva:

Danny McFadyen, D McFadyen Accountants, 102 Crowhill Rd, Bishopbriggs, Glasgow G64 1RP. Pán McFadyen nemá webovú stránku a požiadal ma, aby som nezverejňovala jeho emailovú adresu. Ak by ste mali záujem pozrieť si jeho zásady o ochrane osobných údajov, prosím vás, aby ste v prvom rade kontaktovali mňa a ja postúpim vašu žiadosť ďalej.

V nepravdepodobnom prípade, že pošlem text na kontrolu, alebo úpravu kolegovi/kolegyni, tento text bude anonymizovaný tak, aby neboli zobrazené vaše osobné údaje, alebo požiadam kolegu/kolegyňu o podpísanie dohody o mlčanlivosti, ak to bude potrebné. Budú informovaní o ich zákonných povinnostiach týkajúcich sa dôvernosti a profesijného tajomstva.

K vašim osobným údajom môžu mať prístup  na administratívne účely ďalšie strany, vrátane mojej emailovej hostingovej služby.  Všetky tieto strany pracujú v súlade s GDPR (nižšie si pozrite časť o bezpečnostných opatreniach).

Vaše práva a povinnosti

Podnikám všetky preventívne kroky na zaručenie bezpečnosti, integrity a dôvernosti vašich osobných údajov v súlade so VŠEOBECNÝM NARIADENÍM EURÓPSKEJ ÚNIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (EÚ) 2016/679 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Máte právo na prístup, vymazanie alebo spochybnenie osobných údajov, ktoré uchovávam v súlade s horeuvedeným nariadením EÚ. Vašu žiadosť môžete poslať priamo mne na horeuvedený kontakt a ja budem konať hneď, ako to bude možné, najneskôr do jedného mesiaca od dátumu prijatia vašej žiadosti.  

Ak máte akékoľvek obavy ohľadom toho, ako spracúvam vaše osobné údaje, prosím vás, aby ste ma kontaktovali na isabel@isabeltranslates.co.uk. Taktiež máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu vo Veľkej Británii, alebo v krajine v ktorej žijete.  

Bezpečnostné opatrenia

Prijímam všetky možné preventívne opatrenia, aby som zaručila ochranu vašich osobných údajov.

Aktualizácie počítačov a zariadení: Zariadenia používané na uchovávanie a spracovávanie osobných údajov sú aktualizované tak často, ako je to možné.

Škodlivý softvér: Na zariadeniach, ktoré sa používajú na uchovávanie a spracovávanie osobných údajov je nainštalovaný antivírusový softvér, aby sa zabránilo krádeži, alebo zničeniu týchto informácií. Tento antivírusový softvér je pravidelne aktualizovaný.   

Firewall: Firewall je umiestnený na všetkých zariadeniach, ktoré sa používajú na uchovávanie a spracovávanie osobných údajov, aby sa zamedzil prístup nezákonných tretích strán zvonku.  

Zálohovanie: Osobné údaje sú pravidelne zálohované na zariadení, ktoré je iné ako to, ktoré sa používa každý deň. Kópia je uchovaná na bezpečnom mieste, mimo počítača, ktorý obsahuje originálne súbory, takže osobné údaje môžu byť v prípade straty, alebo poškodenia obnovené. Ak by bolo toto zálohovanie vykonané elektronicky, použije sa šifrovaná metóda, aby bola zaručená dôvernosť osobných údajov v prípade nezákonného prístupu tretej strany.  

Technické opatrenia: Všetky elektronické systémy používané na uchovávanie, alebo spracovanie osobných informácií sú chránené heslom.

Tlačený formát: Často vytláčam dokumenty, ktoré prekladám na referenčné účely. Ak ich už nepotrebujem, uchovávam ich v uzamykateľnej kartotéke, pokiaľ ich nie je dosť na to, aby mohli byť skartované spoľahlivou externou službou. Toto môže trvať do 18 mesiacov.

Porušenia osobných údajov

V prípade porušenia bezpečnosti osobných údajov, napríklad z dôvodu krádeže, alebo nezákonného prístupu o ňom do 72 hodín od tohto porušenia bezpečnosti oboznámim Agentúru Spojeného Kráľovstva pre ochranu osobných údajov {UK Data Protection Agency}. Zahrnuté budú všetky informácie, ktoré sú potrebné na objasnenie okolností za akých sa to stalo. Oznam bude vykonaný elektronicky, prostredníctvom online portálu Úradu komisára Spojeného Kráľovstva pre informácie: https://ico.org.uk/

Sociálne médiá

Na sieťach sociálnych médií mám stránky, ako sú Facebook a LinkedIn, ktoré obsahujú funkcie, ako napríklad ikony na zdieľanie, alebo „Páči sa mi to“ . Tieto funkcie sú poskytnuté samotnými platformami sociálnych médií tretej strany.   

Ak a keď sú údaje zhromaždené takýmto spôsobom, ich spracovanie je riadené zásadami ochrany súkromia príslušných platforiem sociálnych médií. 

2. Webová stránka

Táto webová stránka používa  súbory cookie, ktoré sú automaticky generované programom WordPress. Nemajú vplyv na návštevníkov tejto stránky, ani nijako nezaznamenávajú ich údaje.

Písma, ktoré sú použité, sú písma spoločnosti Google s otvoreným zdrojom. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii tu: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo aktualizované dňa 12. novembra 2019 a bude revidované podľa potreby. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi rôznymi jazykovými verziami bude rozhodujúca verzia v anglickom jazyku.